Pro Vastuullisuus

Pro Vastuullisuus on pk-yrityksen kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuun hallinnointijärjestelmä.

Pro Vastuullisuus -pilvipalvelun perusversion ominaisuuksia

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • yrityksen vastuullisuuden itsearviointi
 • mahdollisuus tehdä erilaisia versioita eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraportista
 • whistleblower-direktiivin edellyttämä anonyymi ilmoituskanava
 • ilmoitukseen voidaan liittää valokuvia
 • kaikille Pro-palveluille yhteinen koulutusrekisteri
 • molemmat versiot toimivat myös mobiilisti

Laaja versio

 • ­monikanavainen whistleblower-direktiivin edellyttämä anonyymi ilmoitusjärjestelmä
 • käyttäjien määrää ei ole rajoitettu
 • organisaation whistleblowing-toimintaohjeet
 • whistleblower-ilmoituksen tutkintaraportti
 • korjaavien toimien muistutukset
 • toimintaohjeet rahanpesun riskien hallitsemiseksi ja lain velvoitteiden noudattamiseksi
 • rahanpesulaki - ilmoitusvelvollisen riskiarvio
 • rahanpesulaki - ilmoitusvelvollisen riskiarvio (AVI:n ohje)
 • organisaation oma riskien arviointi
 • englanninkieliset versiot eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraporteista
 • englannin- ja ruotsinkielinen anonyymi ilmoituskanava

Lue lisää:

https://www.vastuullisuus.pro/

 

Palvelua toteuttamassa